מאמרים

חוג אמנות פלסטית

חוגי האמנות מתקיימים בגן מידי יום ובהנחיה אישית וקבוצתית, הן באופן ממוקד בנושא מסוים והן בדרך של שילוב אמנויות. העבודה נעשית תוך שימוש במגוון של חומרים, עזרים, מצעים וצבעים בין היתר נלמדים ציור צביעה תיחום, מושגים בסיסיים באמנות, יצירות נבחרות של אמנים, חיקוי העתקה ושימוש ביכולת המופשטת עד לפיתוח ציור ראלי, הכל על פי התפתחות הילד והיכולות שלו. פרט לעבודות הדו ממדיות אנו עובדים בעבודות תלת ממדיות בשלל חומרים בתבליטים שטוחים וגבוהים.

Saturday the 20th. PointLink. גני ילדים ברמת גן